Kuldīgas novada domes deputāti pauž atbalstu Ukrainas tautai

Kuldīgas novada domes deputāti pauž atbalstu Ukrainas tautai

Kuldīgas novada domes deputāti 24. februāra sēdē kā pirmo izskatīja jautājumu par atbalstu Ukrainas tautai saistībā ar Krievijas militāro agresiju. Deputāti pieņēma lēmumu, kurā pauž nosodījumu Krievijas militāro agresijai Ukrainā un atbalstu Ukrainas tautai.

“Kuldīgas novada pašvaldības vārdā paužu atbalstu Ukrainas tautai saistībā ar šorīt notikušo plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Krievijas militārā agresija ir rupjš starptautisko normu pārkāpums. Latvijas augstākās amatpersonas stingri nosoda Krievijas agresiju, kā arī jau ir mudinājušas starptautisko sabiedrību to apturēt. Arī mēs iestājamies par Ukrainas suverenitāti, neatkarību un nedalāmību. Vēlos izteikt cerību, ka ar starptautiskās sabiedrības atbalstu izdosies maksimāli ātri izbeigt Krievijas militāro agresiju Ukrainā, Ukrainā atkal iestāsies miers un Ukrainas valsts un tauta būs atkal drošībā un pasargāta no militāra apdraudējuma. Kā apliecina mūsu valsts augstākās amatpersonas, Latvijai šobrīd tieša militāra apdraudējuma nav. Vēršos pie jums, Kuldīgas novada iedzīvotāji – būsim vienoti atbalstā Ukrainai un Ukrainas tautai un, ja būs nepieciešams, palīdzēsim uzņemt bēgļus no kara skartajām teritorijām,” pauž Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Deputāti lēmumā pievienojās Latvijas augstāko amatpersonu aicinājumam starptautiskajai sabiedrībai nekavējoties apturēt Krievijas militāro agresiju un sākt konsultācijas NATO 4. panta konsultācijas, lai lemtu par alianses rīcību.

Tāpat nolemts paust atbalstu pilsētas Čuhujivas, ar ko pašvaldība sadarbojas, iedzīvotājiem Harkovas apgabalā un Skrundas sadraudzības pilsētas Kosivas iedzīvotājiem Ivanofrankovskas apgabalā Ukrainā, kā arī Kuldīgas sadraudzības pilsētas Mchetas Gruzijā sadarbības pilsētām Ukrainā, nosūtot Kuldīgas novada pašvaldības atbalsta vēstuli un nepieciešamības gadījumā nodrošinot palīdzību un atbalstu, tostarp bēgļu izmitināšanai no militārā konflikta zonām. Vēstulē pašvaldība lūgs ukraiņu pašvaldību vadītājus informēt kolēģus, kuri uztur starptautisko sadarbību, ja ir nepieciešama Kuldīgas novada pašvaldības palīdzība.

Vēl Kuldīgas novada domes deputāti atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības resursu izmantošanu bēgļu izmitināšanai nepieciešamības gadījumā. Lēmumā noteikts, ka primāri bēgļu izmitināšanai izmantojamas Kuldīgas novada Sporta skolas naktsmītnes un Kuldīgas novada sporta zāles, tās pielāgojot bēgļu uzņemšanai.