Kuldīgas novada pašvaldības delegācija viesojās Skrundas sadraudzības pilsētā Peltsamā - Igaunijā

Kuldīgas novada pašvaldības delegācija viesojās Skrundas sadraudzības pilsētā Peltsamā - Igaunijā

 23. februārī Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Peltsamu, lai piedalītos svinīgā pasākumā par godu Igaunijas neatkarības Republikas 105. gadadienai un Peltsamas pašvaldības 5. gadadienai. Pēc Pelstamas padomes priekšēdētājas Reetas Alevas un Pelstamas pašvaldības mēra Karro Kulanurma ielūguma svinības apmeklēja Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētajas vietniece Nellija Kleinberga, kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa, saimniecības pārzinis un darba aizsardzības speciālists Eduards Reinkops un Skrundas evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Martins Samms.

N. Kleinberga pastāstīja, ka draudzība starp abām pašvaldībām ir svarīga nākotnei, jo tiek apsvērtas pārrobežu projektu realizācijas iespējas. “Tā ir laba pieredze, kā Igaunija strādā ar kultūrvēsturisko mantojumu. Viesojoties Peltsamā varējām arī iepazīt pils rekonstrukcijas darbus, kas patīkami pārsteidza. Ātrā un kvalitatīvā tempā realizēta iecere, kas sasaucās ar vietu, kurā kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa saredz sadarbības iespējas nākotnē, proti Alsungas pili. Šajā īsajā vizītes laikā mums bija iespēja satikties arī ar iepriekšējiem pašvaldības pārstāvjiem, tai skaitā ar iepriekšējo pašvaldības vadītāju Jaanu Aiotu, ar kuru savulaik aizsākta pilsētu sadraudzība. Liekam cerības, ka arī jaunais sastāvs būs tikpat atsaucīgs un atvērts sadarbībai, kā tas bija ilgstošus gadus ar iepriekšējo novada pašvaldības pārstāvjiem”, sacīja N. Kleinberga.