Kuldīgas novada pašvaldības policija pārbaudīs makšķerniekus

Kuldīgas novada pašvaldības policija pārbaudīs makšķerniekus

Sākoties vimbu sezonai, Kuldīgas novada pašvaldības policija veiks pastiprinātus reidus, lai pārbaudītu, cik godprātīgi makšķernieki ievēro noteikumus. Ventas posmā no Kuldīgas ķieģeļu tilta līdz Abavas ietekai ir noteikta licencētā makšķerēšana – policisti pārbaudīs licences, makšķerēšanas rīkus un atļauto nozveju, kā arī apsekos teritoriju, vai tajā nav atstāti sadzīves atkritumi. Apvienojot spēkus ar Valsts vides dienesta inspektoriem, reidu laikā ar kvadricikliem un motorlaivu vienlaicīgi tiks apsekota Ventas upe un abi krasti.

Copes mīļotājiem pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem, licencētas makšķerēšanas posmā zivju ķeršanai ir jāiegādājas licence. Lomā drīkst paturēt septiņas vimbas un, ja iegādāta taimiņa ķeršanas licence, vienu taimiņu, bet lašus paturēt nedrīkst. Jāņem vērā, ka otrdienas ir zivju saudzēšanas dienas – tajās aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

Likumsargi aicina makšķerniekus rūpēties par vidi un aiz sevis neatstāt atkritumu kalnus. Kuldīgas novada pašvaldības policija jau saņēmusi informāciju par makšķerniekiem no Lietuvas, kuri piegružo Ventmalu. Pašvaldības policija pateicas par sniegto informācija un aicina iesaistīties arī citus iedzīvotājus. Lai veiksmīgi novērstu likumpārkāpumus, aicinām ziņot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem Ventas upes tuvumā, kā arī informēt, ja upē tiek pamanīti mākslīgi veidoti aizsprosti vai krāvumi. Lūgums par šādiem vai citiem aizdomīgiem gadījumiem ziņot pašvaldības policijas patruļai, zvanot uz 28881288 vai arī sūtot ziņu/ attēlus “Whatsapp” aplikācijā. Anonimitāte garantēta.

Atgādinām, ka licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās: ziemas-pavasara sezonā (no 1.  janvāra līdz 15.  jūnijam) un vasaras-rudens sezonā (no 16. jūnija līdz 31. decembrim). Licences var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope” sadaļā “Copes kartes un licences.”  Bezmaksas Ventas upes makšķerēšanas licence pienākas vairākām iedzīvotāju grupām - invalīdiem, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, cilvēkiem, kuri vecāki par 65 gadiem, politiski represētajiem, bērniem līdz 16 gadu vecumam, kā arī Ventas upes krastiem piegulošo zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Bezmaksas licences var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē vai Padures pagasta pārvaldē. Personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas ar invaliditāti  - arī lietotnē “Mana Cope”.

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Makšķernieks datus par iegūtajiem lomiem reģistrē vai iesniedz licences iegādes vietā, interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope” lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.  2022.gadā izsniegtas 1115 licences. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā pašvaldība ieskaita valsts pamatbudžetā  Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek organizētāja rīcībā, izmanto licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma attīstībai un citiem ar dabas aizsardzību saistītiem mērķiem. Šogad iesniegts projekta pieteikums Zivju fonda finansējumam par 4445 lašu mazuļu ielaišanu Ventas upē.