Mainīsies Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļu maksa, pašvaldība kāpumu daļēji kompensēs

Mainīsies Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļu maksa, pašvaldība kāpumu daļēji kompensēs

Līdz ar pakalpojumu izmaksu pieaugumu, no 2023. gada 1. aprīļa mainīsies maksa par uzturēšanos Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļās -  Skrundā, Valtaiķos un Kuldīgā. Daļu no sadārdzinājuma Kuldīgas novada iedzīvotājiem segs pašvaldība – tā Kuldīgas novada domes ārkārtas sēdē 1. martā lēma deputāti.

Uzturēšanās  aprūpes nodaļā Kuldīgā turpmāk diennaktī personai būs 40 eiro, izņemot klientiem, kas ievietoti līdz 31.12.2022. – 38 eiro, aprūpes nodaļā Valtaiķos cena pieaugs no 24,59 eiro līdz 30 eiro diennaktī, bet aprūpes nodaļā Skrundā cena pieaugs no 24,60 eiro līdz 35 eiro diennaktī.

Slimnīcas faktiskās izmaksas ir lielākas, tāpēc pašvaldība Kuldīgas novadā deklarētajiem senioriem ar dotāciju 5 eiro diennaktī līdzfinansēs uzturēšanos pansionātos Skrundā un Valtaiķos, bet klientiem, kuri Kuldīgas nodaļā ievietoti līdz 2022. gada 31. decembrim, tie būs 7 eiro diennaktī. Šim mērķim 2023. gada budžetā tiek plānoti 250 tūkstoši eiro.

“Ņemot vērā augošās izmaksas, iedzīvotāju maksātspēju un pašvaldības budžeta iespējas, mēs rūpīgi vērtējām, kas būtu atbalstāms slieksnis cenu palielinājumam. Pansionātos lielākā daļa klientu ir  mūsu novada iedzīvotāji,  tāpēc no pašvaldības budžeta līdzfinansēsim maksu Kuldīgas novadā deklarētajiem senioriem par uzturēšanos pansionātā,” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Sadārdzinājumu veido ievērojamais cenu pieaugums energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un minimālās algas pieaugums. Tam seko izmaksas par ēdināšanu, medikamentiem un citām ikdienas vajadzībām.

Kuldīgas slimnīcas paspārnē darbojas trīs novada pansionāti – Kuldīgā, Skrundā un Rudbāržu pagastā, sniedzot mūsdienīgus ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  Šobrīd pansionātos kopumā ir 121 vieta, no tām 50 vietas ir Kuldīgā, 45 vietas – Valtaiķos un 26 vietas Skrundā.