Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 4. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par aizņēmumu no Valsts kases Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas būvniecības, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

77