Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 7. aprīlī plkst. 10.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēdes norise attālināti videokonferences režīmā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

 

71

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre