Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 12. maijā plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēdes norise attālināti videokonferences režīmā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

90

2.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

91

3.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

92

4.

Par 2020.gada 1.cetrukšņa un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu

Nodokļu administratore

I. Dēvita-Samoška

93

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre