Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 18. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību saņemšanai projektam “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana”

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

106

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre