Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 15. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

182