Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 19. februārī plkst. 12.00 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par mācību procesu 1.-4.klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

22