Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 7. aprīlī plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par mācību procesa uzsākšanu klātienē Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2021.gada 8.aprīļa

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

79