Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 16. aprīlī plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

                                 DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs Slimību profilakses un kontroles centra noteikto pretepidemioloģisko pasākumu  laikā

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

80