Pateiksies Kuldīgas novada brīvprātīgā darba veicējiem, viņu vidū arī Skrundas jaunieši

Pateiksies Kuldīgas novada brīvprātīgā darba veicējiem, viņu vidū arī Skrundas jaunieši

Sestdien, 18. martā plkst. 18.00, Kuldīgas Jauniešu māja tiks sveikti Kuldīgas novada brīvprātīgā darba veicēji un pagastu koordinatori – jaunieši, kuri aktīvi iesaistās novada sabiedriskās dzīves norisēs, uzlabo apkārtējās vides dzīves kvalitāti un veicina jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanu.

Skrundas jauniešu centrā darbojas padsmit brīvprātīgie jaunieši, no tiem tiks sveikti 7 aktīvākie - Luca Marie Heoppner, Marta Koļesova, Una Zēģelniece, Artis Zaneribs, Ance Brūvere, Enija Zonberga, Evelīna Beierbaha.

Šie jaunieši ar lielu atbildību un sirds siltumu veic sev uzticētos pienākumus, veicinot jauniešu iesaisti novada dzīvē.  

Pasākumu vadīs Kalvis Mednieks un par muzikālo daļu rūpēsies Ventspils jauniešu grupa "OFFSET." Pasākuma ietvaros  brīvprātīgajiem un  pagasta koordinatoriem par atbalstu, līdzdalību un veikumu Kuldīgas novada labā pateiksies arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.