Piesaistīts finansējums apgaismojuma nomaiņai uz LED gaismekļiem Kuldīgā un Skrundā

Piesaistīts finansējums apgaismojuma nomaiņai uz LED gaismekļiem Kuldīgā un Skrundā

Turpinot pilnveidot Kuldīgas novada infrastruktūru un apgaismojuma kvalitāti, ierīkojot apgaismes ķermeņus vai nomainot jau esošos pret energoefektīvākiem, pašvaldība piesaistījusi finansējumu plašai pārejai uz LED apgaismojumu Kuldīgas un Skrundas pilsētās.

 

Projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Kuldīgas un Skrundas pilsētāsietvaros vecais nātrija un dzīvsudraba spuldžu ielu apgaismojums tiks nomainīts pret daudz ekonomiskāku un mūsdienīgāku LED apgaismojumu – paredzēts uzstādīt 1019 gaismu izstarojošu diožu LED tipa gaismekļus. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums ir 598,206 MWh/gadā, bet aprēķinātais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas - 65,204 tonnas gadā.

 

Kuldīgas novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Kuldīgas un Skrundas pilsētās.“ Marta beigās tika saņemts apstiprinājums no SIA “Vides investīciju fonds” par projekta apstiprināšanu, nodrošinot finansējuma piesaisti 64% apmērā no kopējām izmaksām.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 654 160,43 eiro, no kurām 418 656,13 eiro Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, bet Kuldīgas novada pašvaldības finansējums būs  235 504,30 eiro apmērā. Projekta izmaksās ietilpst gan jauna LED apgaismojuma uzstādīšana, gan esošā apgaismojuma demontāža un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ierīču un pievadu iegāde. Projektu plānots īstenot līdz 2024. gada novembrim.

 

Pirms projekta īstenošanas esošais aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš Kuldīgas un Skrundas apgaismojuma sistēmā sastāda 702,679 MWh gadā, savukārt pēc projekta īstenošanas plānotais elektroenerģijas patēriņš būs 104 473 MWh. Tā būtiski tiks ietaupīti Kuldīgas novada pašvaldības finanšu līdzekļi un samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija.