Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju topošajai mūzikas skolotājai un ārstiem rezidentiem

Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju topošajai mūzikas skolotājai un ārstiem rezidentiem

Kuldīgas novada domes deputāti 24. novembra domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju vienai studentei un diviem ārstiem rezidentiem.

Viena stipendiāte ir topošā mūzikas skolotāja, bet divi stipendiāti – pirmā un otrā gada rezidenti.

Jūlija Bille Vecpuise ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu skolotājs” apakšprogrammas “Mūzikas skolotājs” specializācijas “Mūzikas skolotājs saksofona spēlē” pilna laika klātienes valsts budžeta studiju 2022./2023. akadēmiskā gada 3. semestra studente. Viņai piešķirta stipendija 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 250 EUR mēnesī. Stipendiju viņa saņems līdz studiju pabeigšanai.

Linda Ikauniece ir Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmas 2. studiju gada pilna laika klātienes 2. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmas rezidentūras “Medicīna” apakšprogrammas “Ģimenes medicīna” rezidente. Viņai piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Stipendiju viņa saņems visu atlikušo rezidentūras laiku.

Ēriks Vidžups ir Rīgas Stradiņa Universitātes Rezidentūras studiju fakultātes pilna laika klātienes 1. studiju gada rezidents 2. līmeņa profesionālajā studiju  programmā “Rezidentūra medicīnā”, specialitātē “Pneimonologs”. Viņam piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Stipendiju viņš saņems visu atlikušo rezidentūras laiku.

Kopumā saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās četri pretendenti. Viens no pretendentiem neatbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai.

Par stipendijas piešķiršanu Ēriks Vidžups ar pašvaldību un SIA “Kuldīgas slimnīcu” slēgs trīspusēju līgumu, Linda Ikauniece slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību un ģimenes ārsta praksi Kuldīgā. Savukārt Jūlija Bille Vecpuise slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību un Skrundas mūzikas skolu. Līgumā nosaka piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības.