Plānoto notikumu kalendārs no 21. līdz 27. novembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 21. līdz 27. novembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Līdz 30. novembrim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”.

Pirmdien, 21. novembrī

16.00 Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju tikšanās ar domes vadību. Norises vieta – Kuldīgas novada domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 22. novembrī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 - 10.30. valstī tiks organizēta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu gatavības pārbaude. Pārbaudes laikā paredzēta trauksmes sirēnu darbības un paziņojumu plašsaziņas līdzekļos pārbaude.

11.00 Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas komisija izvērtē pretendentu pieteikumus stipendijas saņemšanai. Norises vieta – videokonferenču režīmā.

Trešdiena, 23. novembrī

9.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 24. novembrī

10.00 Seminārs par “Latviešu vēsturisko zemju likumu” un latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānu kopā ar Kultūras ministrijas padomnieku kultūrpolitikas īstenošanas jautājumos Valtu Ernštreitu. Norises vieta – Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas zālē, Smilšu ielā 6, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 25. novembrī

15.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās diskusijā par jaunatnes darbu. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu māja.

18.00 koncertēs muzikālā apvienība  “Shakima trio”. Tās sastāvā ir ukraiņu mūziķe Shakima Garunts, ģitārists Jānis Runģis un basģitārists Ainārs Majors. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu māja.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS