Plānoto notikumu kalendārs no 5. līdz 11. decembrim.

Plānoto notikumu kalendārs no 5. līdz 11. decembrim.

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  •  Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni WWW.EPAKALPOJUMI.LV.
  •  Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.

Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

  •  valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);
  •  domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);
  •  valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;
  •  sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, maksājumu apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Līdz 12. decembrim publiskā apspriešana Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam. Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti varēs iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_25712

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_25716

  •  Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

No 5. līdz 11. decembrim Kuldīgas restorānu nedēļa “Taste Kuldīga”. Četrpadsmit Kuldīgas novada restorānos un kafejnīcās varēs baudīt svētku laikam sagatavotos piedāvājumus par draudzīgu cenu – divu ēdienu maltīte par 12 eiro un trīs ēdienu maltīte par 17 eiro.

Otrdien, 6. decembrī

10.30 Kuldīgas novada pašvaldībā viesojas kolēģi no Mārupes novada pašvaldības. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības  biedru sapulcē. Norises vieta – RACA telpās, Grēcinieku ielā 1, Rīgā.

Trešdien, 7. decembrī

10.00 Kuldīgas novada dome Administratīvas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts piedalās Latvijas Pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Ceturtdien, 8. decembrī

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts piedalās Latvijas Pašvaldības informatīvajā seminārā par radiācijas apdraudējumiem. Norises vieta – videokonferences režīmā.

14.00 Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

15.00 Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Piektdien, 9. decembrī

8.30 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Latvijas investīciju aģentūras Biznesa inkubatoru departamenta vadītāju. Norises vieta – LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā, Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

9.00 Kuldīgas novada domes Transporta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada Uzņēmēju brokastis. Norises vieta – Adatu fabrikā, Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

13.00  Kuldīga novada pašvaldības stipendiju līgumu parakstīšana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS