Plānoto notikumu kalendārs no 7. līdz 13. novembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 7. līdz 13. novembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

 • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
 • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
 • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Līdz 30. novembrim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”.

Pirmdien, 7. novembrī

11.00 Kuldīgas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēde. Norises vieta – Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

15.00 pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada domes 201. kabinetā, Baznīcas iela 1, Kuldīgā.

Otrdien, 8. novembrī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

12.00 Kuldīgas novada domes vadība viesojās Sociālo darbinieku dienā. Norises vieta – Kuldīgas sociālais dienests, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.

No 13.00 līdz 17.00 konkursa “Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2022” komisijas locekļu apciemojumi pie izvirzītājiem pretendentiem.

Trešdien, 9. novembrī

10.00 “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” darba grupas sanāksme, piedaloties pārstāvjiem no Kuldīgas novada pašvaldības, Liepājas pilsētas pašvaldības un Dienvidkurzemes novada pašvaldības.

11.00 Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vidzemes augstskolu organizē darbsemināru “Ainavu pārvaldība: ainavu kvalitātes mērķu definēšana un Nacionālās nozīmes ainavu pārvaldības vadlīnijas”. Darbseminārs norisinās projekta “LandLat4Pol” ietvaros. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 10. novembrī

11.00 Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa piedalās pašvaldību sadarbības tīkla “Sadarbība latviešu vēsturisko zemju ietvaros” sanāksmē. Norises vieta – Dobeles pilsētas kultūras namā, Brīvības ielā 17, Dobelē.

14.00 Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

15.00 Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises  vieta – videokonferences režīmā.

Piektdien, 11. novembrī

No 11.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Lāčplēšu dienas pasākumi Kuldīgā:

 • 11.00 Piemiņas brīdis Annas kapos;
 • 12.00 Militārās tehnikas maršs cauri pilsētai – Vecais tilts, Baznīcas iela, Mucenieku iela, Piltenes iela;
 • 12.00 – 15.00 Lentīšu locīšanas darbnīca Kuldīgas novada muzejā;
 • 12.00 – 15.00 Nacionālo bruņoto spēku (NBS), Jaunsardzes un Iekšlietu ministrijas struktūrvienību ekipējuma un kaujas tehnikas prezentācija – Pilsētas laukumā;
 • 15.00 Jauno zemessargu svinīgā zvēresta nodošana Sv. Annas baznīcā;
 • 18.00 Militārā parāde Pilsētas laukumā;
 • 18.30 Lāpu gājiens no Pilsētas laukuma pa Liepājas ielu, Baznīcas ielu, Pils ielu līdz Pilsētas dārzam;
 • 19.30 Lāčplēša dienas koncerts Pilsētas dārzā.

Sestdien, 12. novembrī

No 12.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS