Rudbāržu kultūras nama amatierteātris nosvin 30 gadu jubileju

Rudbāržu kultūras nama amatierteātris nosvin 30 gadu jubileju

5. augustā Rudbāržu kultūras namā gaisā virmoja smiekli un jautrība - 30 gadu jubileju svinēja Rudbāržu kultūras nama amatierteātris.

Tagadējo amatierteātri "Spēlmaņi" bija atbraukuši sveikt draugu kolektīvi no Zlēkām, Ēdoles, Zirņiem un Skrundas.

Pirmā pasākumu daļa tika aizvadīta ar jauku koncertu, kurā piedalījās visi amatierteātri, kā arī folkloras kopa "Kamenīte" un Skrundas sieviešu vokālais ansamblis "Romance". Savukārt vakara otrā daļa pagāja lustīgākā noskaņā - amatierteātru kolektīvi virpuļoja jautrās dejās kopā ar DJ Matīsu no Aizputes.

Pasākumā neizpalika arī pārsteigums - svētku salūts, kuru bija sarūpējušas trīs Rudbāržu ģimenes  - Didzis Pilskungs ar ģimeni, Linda Drebota ar ģimeni un Inese Ozoliņa ar ģimeni.

Foto:  Māra Folkmane un Ints Folkmanis