Saietā Jaunmuižā pulcējas ap 100 dalībnieku

Saietā Jaunmuižā pulcējas ap 100 dalībnieku

Saulainajā 12. augusta pievakarē Jaunmuižā uz kopēju saietu pulcējās kupls skaits bijušo un esošo jaunmuižnieku. Atmiņu tik daudz - par bērnības blēņu darbiem, jaunības trakumu, kopējām darba gaitām. Ar siltumu un mīļumu sirdī viens otru - draugi, kolēģi, paziņas satika un baudīja kopā būšanu.

Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele sacīja: “Mūsdienās ir ļoti svarīgi apzināties, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam. Šādos pasākumos ir jāiegulda pietiekoši liels darbs, lai tie taptu, tādēļ gribu teikt milzīgu paldies par ieguldīto darbu Antuļu bibliotēkas vadītājai Sandrai Balcerei, Marikai Rimšai-Bušai un Artim Valtenbergam. Paldies arī klātesošajiem par dalību pasākumā”.

Savos atmiņu stāstos dalījās stāstniece Liesma Lagzdiņa (strādājusi kolhoza "Cīņa" kantorī), Rudīte Ābola (pavadījusi bērnību kolhoza "Cīņa" centrā), novadnieks Jānis Freibergs (pavadījis Jaunmuižā bērnību un skolas gadus), aktieris Helmuts Kalniņš (brīvdienu mājas "Gāznieki" saimnieks). Savukārt dzejniece Biruta Ermansone (bijusī jaunmuižniece) prezentēja savu pirmo bērnu dzejoļu krājumu "Potrimpu zaķi'".

Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja jaunmuižnieki un mūzikas skolu audzēkņi. Pasākumu vadīja Svetlana Rudzīte, koncertmeistare Antra Zuntnere. Pēc koncerta ikviens varēja izlocīt kājas - par muzikālo atmosfēru rūpējās grupa "Ēna”.

Vakara gaitā bija iespēja arī aplūkot fotogrāfiju izstādi "Jaunmuiža un jaunmuižnieki” – apskatei bija izliktas fotogrāfijas, kuras atspoguļo dzīvi Jaunmuižā no piecdesmitajiem gadiem līdz pat mūsdienām.

Foto: Marika Rimša Buša, Renāte Mihailova un Alise Grīnberga