Seminārā RUPORS vingrinās Zemessardzes, Kurzemes un Zemgales institūciju komunikāciju krīzes situācijās

Seminārā RUPORS vingrinās Zemessardzes, Kurzemes un Zemgales institūciju komunikāciju krīzes situācijās

25.oktobrī Skrundā notiks Zemessardzes organizētais komunikācijas seminārs RUPORS, lai stiprinātu Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes un tās atbildības teritorijas valsts un pašvaldību iestāžu komunikācijas speciālistu un citu atbildīgo amatpersonu vienotu izpratni par komunikācijas nozīmi un metodēm militāra apdraudējuma gadījumā.

Seminārā piedalīsies pārstāvji no Kurzemes un Zemgales reģiona valsts un pašvaldību iestādēm – novadu domēm, Zemessardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes.

Semināra ievaddaļā Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas un Zemessardzes pārstāvji informēs par aktuālo drošības situāciju un hibrīddraudiem, valsts un pašvaldību lomu krīzes komunikācijā, kā arī informācijas kara izpausmēm. Savukārt praktiskajā daļā semināra dalībnieki izstrādās krīzes komunikācijas plānu, kopīgi apzinot mērķauditorijas, komunikācijas metodes un aktivitātes, lai efektīvāk sasniegtu iedzīvotājus militāra apdraudējuma gadījumā.

“Šodienas ģeopolitiskajā situācijā pasaulē Zemessardzes, valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību komunikācijas struktūrvienību un komunikatoru stratēģiskās komunikācijas zināšanas un prasmes nepieciešams sistemātiski pilnveidot un uzturēt augstā līmenī. Komunikācijas seminārs “RUPORS” ir vēl viens solis, lai stiprinātu civilmilitāro sadarbību, veicinātu Zemessardzes, valsts pārvaldes un pašvaldību komunikatoru savstarpējo sadarbību, un veidotu vienotu izpratni par rīcību un komunikāciju militāra apdraudējuma gadījumā,”  saka Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.

Jau minēts, ka 26.septembrī,visaptverošas valsts aizsardzības mācību ”Namejs 2023” ietvaros, notika visu Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju kopējas mācības ar mērķi pilnveidot institūciju izpratni par atbildību sadalījumu un praktisko rīcību militāra apdraudējuma vai to draudu gadījumā. Mācību laikā tika trenēta savstarpējā sadarbība krīzes situāciju pārvarēšanā, plānojot rīcību dažādu hibrīdapdraudējuma incidentu novēršanā.

Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumos.

Lai iestātos Zemessardzē – zvaniet 1811, rakstiet esizemessargs@mil.lv vai aizpildiet anketu www.klustikaravirs.lv/dienests-zemessardze.

Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 60 gadiem ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, ar atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

Vairāk informācijas par Zemessardzi tīmekļvietnē www.zs.mil.lv

Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē