Skrundas novada domes 2020. gada 9. janvāra ārkārtas sēde