Skrundas novada domes ārkārtas sēde

01.martā pl.16.30 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu apstiprināšanu   46