Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Skrundas novada domes ārkārtas sēde notiks 30.maijā pl. 12.00, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par zemes gabala daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu SIA „Prolink” biogāzes un koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai   121  
2. Par dzīvojamās mājas Kalēju ielā 12A, Skrundā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar mājas apsaimniekotāju biedrību „Divpadsmit Kalēji”   122