Skrundas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

1.novembrī pl.10.00 Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, notiks domes ārkārtas sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 238  
2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 239
3. Par dzīvokļa maiņu un dzīvokļa piešķiršanu Dzīvokļu komisija 240
4. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā     241