Skrundas novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtība

15.augustā pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada Domes ārkārtas  sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” līdzšinējā valdes locekļa atcelšanu un jauna iecelšanu   61
2. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 1.redakcijas pilnveidošanu Attīstības nodaļas vadītāja Z.Eglīte 62