Skrundas novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtība

30.oktobrī pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada Domes ārkārtas  sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieka apstiprināšanu   134
2. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 135
3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienā   136