Skrundas pilsētā veido koku vainagus

Skrundas pilsētā veido koku vainagus

Katru gadu Skrundas pilsētas teritorijā norit koku vainagu veidošanas darbi. Tie nepieciešami, lai neveidotu bīstamas situācijas, kā arī tā tiek paildzināts koka mūžs.

Koku zari tiek izzāģēti, lai tie nesāktu traucēt ielu braucamajai daļai, dzīvojamām ēkām, elektrības vadiem, lai neaizēnotu privātmāju logus. Ik pa trīs gadiem vainagi tiek samazināti. Regulāri jāizgriež bojātie zari, jāapstrādā koku apakšējā zarotne. Tas viss nāk par labu arī pašam kokam, jo pilsētā, kur zemē ir daudz komunikāciju un citu šķēršļu, koka sakņu sistēma ir traucēta, un mazāks vainags prasa mazāk pūļu. Izzāģētie zari šobrīd tiek likti kaudzēs, un pēc tam tiks pārvērsti šķeldā. ” tā Skrundas komunālās saimniecība ražošanas tehniķis Jānis Demčuks.

Darbi tiek veikti tagad, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem laikā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir putnu ligzdošanas periods, kad koku zāģēšana ir
aizliegta. Tajā laikā kokiem ir arī aktīvs plaukšanas un zaļošanas laiks, iespējama stumbru un zaru sulošanās. Šobrīd darbi norit Kalēju un O. Kalpaka ielās. Nākamajā gadā plānots darbus turpināt Saldus un Liepājas ielā.