Skrundas vidusskolu vadīs Agita Grāvere-Prenclava

Skrundas vidusskolu vadīs Agita Grāvere-Prenclava

Kuldīgas novada Skrundas vidusskolu no 5. jūlija vadīs Agita Grāvere-Prenclava, kas līdz šim vadīja Vārmes pamatskolu – tā domes ārkārtas sēdē ceturtdien, 2. jūnijā, lēma Kuldīgas novada domes deputāti. Pašvaldība arī izsludinās konkursu uz vakanto Vārmes pamatskolas direktora amatu.

Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajā konkursā bija pieteikušies divi kandidāti. Jaunu direktoru Skrundas vidusskolai bija jāmeklē, jo līdzšinējais direktors Ainārs Zankovskis no 5. jūlija dosies pelnītā atpūtā.

A. Grāvere-Prenclava pati savulaik absolvējusi Skrundas 1. vidusskolu. Pēc tam ieguvusi matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Viņai ir liela pieredze, strādājot izglītības sistēmā. Gandrīz piecus gadus – kopš  2017. gada 1. septembra – viņa vadīja Kuldīgas novada Vārmes pamatskolu, bet pirms tam no 1997. līdz 2017. gadam strādāja Kuldīgas 2. vidusskolā par skolotāju un direktores vietnieci IT jautājumos.

Pirmā skola Skrundā dibināta 1843. gadā. Vēlāk tā izveidojās par septiņgadīgo un astoņgadīgo skolu. 1950. gadā skolā izveidoja pirmo vidusskolas klasi, bet 1968. gadā uzbūvēja tagadējo skolas ēku. Aizvadītajā mācību gadā Skrundas vidusskolā mācījās 362 skolēni, tostarp 30 bērni sešgadīgo obligātajā apmācībā. Skolā strādā 44 pedagogi un 25 tehniskie darbinieki.

Pēdējo gadu laikā skolā veikti dažādi uzlabojumi: izremontēts vestibils, septiņas klases pirmajā stāvā un svaru zāle, ierīkota jauna ventilācijas sistēma, kas uzlabo gaisa kvalitāti aktu zālē un sporta zālē. Tāpat nojaukta katlu māja un labiekārtotas pirmskolas telpas.