Var pieteikties pašvaldības stipendijai

Var pieteikties pašvaldības stipendijai

Līdz 31. oktobrim var pieteikties Kuldīgas novada pašvaldības stipendijām jaunajiem speciālistiem. Rezultātus plānots paziņot 24. novembrī.

Pašvaldība stipendijas piešķirs jaunajiem speciālistiem šādās atbalstāmās specialitātēs: 

 • profesionāls automehāniķu speciālists audzēkņu apmācības īstenošanai autotransporta izglītības programmā; 
 • logopēdija; 
 • ģimenes ārsts; 
 • vēstures skolotājs; 
 • saksofona un flautas spēles pedagogs; 
 • internists; 
 • gastroenterologs un/vai endoskopists; 
 • pediatrs/neonatologs; 
 • ķirurgs; 
 • traumatologs; 
 • ginekologs-dzemdību speciālists; 
 • kardiologs; 
 • anesteziologs-reanimatologs; 
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts; otorinolaringologs; 
 • medicīnas māsas visās specialitātēs.

Stipendijas piešķirs atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību”, kas publicēti internetā https://ej.uz/Kuldiga_stipendijas .

Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie stipendiju mēnesī saņems 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt rezidentūrā studējošie – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pieteikums līdz ar pievienojamajiem dokumentiem, par kuriem detalizēta informācija atrodama iepriekš pieminētajos saistošajos noteikumos, iesniedzams personīgi pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv vai uz oficiālo e-adresi.

.