13. Saeimas Skrundas novada vēlēšanu iecirkņi

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra līdz 6. oktobrim.

13. Saeimas vēlēšanu iecirkņi:

  • Skrundas vēlēšanu iecirkņa Nr. 550, adrese Lielā iela 1, Skrunda, Skrundas novads,
  • Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa Nr. 565, adrese „Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
  • Raņķu vēlēšanu iecirkņa Nr. 563, adrese „Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
  • Nīkrāces vēlēšanu iecirkņa Nr. 560, adrese „Atpūtas centrs”, Lielā iela, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,

Darba laiks:

Pirmdien, 1. oktobrī: 17.00 - 20.00

Otrdien, 2. oktobrī: 8.00 - 11.00

Trešdien, 3. oktobrī: 17.00 - 20.00

Ceturtdien, 4. oktobrī: 9.00 - 12.00

Piektdien, 5. oktobrī: 10.00 - 16.00

Vēlēšanu dienā, 6. oktobrī: 7.00 - 20.00

Vēlēšanu nedēļā iecirkņos var iepazīties ar vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību.

Sīkāku informāciju par vēlēšanu norisi var iegūt apmeklējot Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapu internetā: www.cvk.lv .