17. novembrī tiks pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti

17. novembrī tiks pasniegtas Goda balvas un Pateicības raksti Ik gadu Skrundas novada dome piešķir apbalvojumus – Goda balvas un Pateicības rakstus. To pasniegšanas mērķis ir rosināt  novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi un radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu novada izaugsmē.