26. aprīlī reģionālajā darba vizītē Skrundas novadā ieradās Valsts prezidents Raimonds Vējonis

26. aprīlī reģionālajā darba vizītē Skrundas novadā ieradās Valsts prezidents Raimonds Vējonis 26. aprīlī Skrundas novadā reģionālajā vizītē ieradās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Dienas pirmajā pusē Valsts prezidents tikās ar domes deputātiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītājiem.  Ar domes pārstāvjiem tika pārrunātas šobrīd aktuālākās tēmas – ceļu uzturēšana un ceļu fonds, administratīvi teritoriālā reforma, sadarbība starp novadiem. Pēc tikšanās ar deputātiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītājiem Valsts prezidents apmeklēja Skrundas vidusskolu, kur tikās ar skolēniem. Raimonds Vējonis uzrunājot skolēnus, uzsvēra, ka svarīgi ir mācīties un izmantot savas zināšanas un ar atbildību darīt ikvienu darbu, arī mazos, labos darbus, jo tie kopā veido mūsu valsti un  veicina Latvijas attīstību. Pēc tikšanās skolas aktu zālē, Valsts prezidents apskatīja Valsts aizsardzības mācības kabinetu, kur iztaujāja jauniešus par to, kā, viņuprāt, ieinteresēt jauniešus un piesaistīt šai programmai, kas visvairāk patīk šajā mācību procesā. Jaunieši sarunā atzīmēja, ka šis ir aizraujošs mācību priekšmets, kas veicina piederības sajūtu mūsu valstij, un, ka viņi ļoti vēlētos, lai skolēnu pulciņš kļūtu kuplāks. Pēc tam Valsts prezidents tikās ar skolotājiem, lai uzklausītu viņu jautājumus un pārrunātu izglītības jomas aktualitātes. Vizītes turpinājumā Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja zivsaimniecību “Skrunda”. SIA “Skrunda” īpašnieks Arnis Zalcmanis iepazīstināja ar uzņēmuma izveides vēsturi, Valsts prezidents apskatīja zivju audzēšanas un pavairošanas baseinus, kā arī vēroja zivju barošanu pie viena no dīķiem. Savukārt Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone devās uz Nīkrāci, kur viesojās Nīkrāces pamatskolā, iepazīstot tās vēsturi un iesaistoties nodarbībās. Arī Nīkrāces Saieta namā pavadītais laiks Valsts prezidenta dzīvesbiedrei bija darbīgs. Bērni bija sagatavojuši atziņas par to, kas ir ģimene, arī Valsts prezidenta kundzei tika lūgts uzrakstīt savu vēstījumu. Kopā ar Nīkrāces dāmu klubiņu tika pārrunāti jautājumi par veselīgu uzturu, pēc tam degustējot jau iepriekš sagatavotus ēdienus. Skrundas muižā Valsts prezidents ar kundzi apskatīja muižas muzeju un iepazinās ar Skrundas vēsturi un muzeja ekspozīciju. Pēcpusdienā Valsts prezidents Raimonds Vējonis tikās ar iedzīvotājiem. Uzrunājot klātesošos, Raimonds Vējonis uzsvēra, ka mūsu  valsts attīstībai ir svarīgs katrs tās iedzīvotājs. Savukārt sakārtota uzņēmējdarbības vide, paredzama nodokļu politika ilgtermiņā sniegs sociālekonomisko drošību valsts iedzīvotājiem un veicinās Latvijas novadu attīstību. Noslēgumā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicināja iedzīvotājus uzdot jautājumus Valsts prezidentam. Sarunā ar Valsts prezidentu iedzīvotājus visvairāk interesēja pensiju jautājums, remigrācijas plāns, gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Savas reģionālās vizītes noslēgumā Valsts pirmais pāris devās uz Skrundas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Šeit bija pulcējies kupls skaits jauniešu, kuri stāstīja par saviem plāniem, projektiem, iniciatīvām. Jauniešu centra vadītāja Baiba Eversone īsumā iepazīstināja ar centra izveides vēsturi, šeit ikdienā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, kas nepārtraukti tiek rīkoti, iesaistot jauniešus. Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Foto: Aivita Staņeviča un Inga Ezeriete