3000 EUR savas idejas īstenošanai

3000 EUR savas idejas īstenošanai “4finance fonds “Labie Darbi”” rīko pavasara projektu konkursu, kurā tiek aicinātas piedalīties Latvijas izglītības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), iesūtot projektu pieteikumus, kuru mērķis ir vērsts uz valsts vai konkrētās pilsētas izglītības, kultūras, sporta attīstību un sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanu. Konkursa galvenā balva ir 3000,00 EUR. Konkursa uzvarētāju noteiks bezmaksas publiskais sabiedrības balsojums. Ar to, kā piedalīties konkursā un savas idejas īstenošanai saņemt 3000 EUR, var iepazīties šeit: https://labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums Dažas no idejām, ko iespējams realizēt, jo projekti, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu, kā arī  iedzīvotāju interešu loka paplašināšanu, ir vienas no konkursa izvirzītājām prioritātēm:
  • publisko sporta un atpūtas laukumu izveide,
  • pludmales zonu, parku un rotaļu laukumu labiekārtošana,
  • jauniešu centra izveide,
  • izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespēju radīšana.
Ja arī Jums ir idejas, kuras jau sen esat vēlējušies realizēt, izmantojiet šo iespēju un iesniedziet savu projekta pieteikumu “4finance fonda “Labie Darbi”” mājas lapā (https://labiedarbi.lv/lv/iesniedz-projektu) līdz 2016. gada 10. maijam.   Konkursa uzvarētāju noteiks bezmaksas sabiedrības balsojums 30. Jūnijā.  Informāciju sagatavoja: Baiba Jaņēviča 4finance fonda “Labie Darbi” Jaunākā Projektu vadītāja Mob: +371 29650098 | Tel: +371 66051666 Baiba.Janevica@LabieDarbi.lv | www.LabieDarbi.lv