4. Kurzemes lauku amatierteātru festivāls Skrundā

4. Kurzemes lauku amatierteātru festivāls Skrundā Ar jautrām dziesmām, dejām un teātra spēli aizvadīts 4. Kurzemes lauku amatierteātru festivāls, kurā skatītājus priecēja 7 amatierteātri no Rudbāržiem, Snēpeles, Brocēniem, Gaiķiem, Ugāles, Puzes un Irlavas. Pasākums norisinājās Skrundā un veltīts leģendārā aktiera Harija Liepiņa piemiņai. Informācijas avots: www.tvskrunda.lv