84 izglītības iestādes no Kurzemes pārstrādei nogādā 246,7 tonnas makulatūras

84 izglītības iestādes no Kurzemes pārstrādei nogādā 246,7 tonnas makulatūras Ir noslēgusies „Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” 12. gadskārta. Pulcējot vairāk nekā 96 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu no visas Latvijas, ir savāktas un nodotas pārstrādei 1185,4 tonnas makulatūras. Konkursā Kurzemes reģionu pārstāvēja 84 izglītības iestādes, savācot 246,7 tonnas nevajadzīgu papīru. Ar bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu. Kurzemes reģionā šajā konkursā piedalījās 17119 skolēni no 84 skolām. Skrundas novadu pārstāvēja 4 skolas. Nīkrāces pamatskolas 61 skolēns savāca 8395 kg., Jaunmuižas pamatskolas 22 skolēni  savāca 3002 kg., Rudbāržu internātskola –rehabilitācijas centra 50 skolēni savāca 1287 kg., Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 57 skolēni savāca 1260 kg. Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” un Valsts izglītības satura centru. Konkursā ik gadu piedalās gan bērnudārzi, gan vispārizglītojošās skolas, gan interešu izglītības pulciņi un pat jaunsargu vienība. Turklāt ik gadu makulatūras vācēju skaits pieaug. Piemēram, šogad konkursā iesaistījās par 31 mācību iestādi vairāk nekā pērn. Kurzemes reģionā visaktīvāk makulatūras vākšanā iesaistījās Kuldīgas novads. To konkursā pārstāvēja 15 izglītības iestādes, savācot 48,5 tonnas makulatūras. Ventspils novadu pārstāvēja 12 izglītības iestādes, savācot Kurzemes reģionā lielāko makulatūras daudzumu - 51,1 tonnu makulatūras. Savukārt 11 izglītības iestādes no Liepājas pilsētas pārstrādei nogādāja 27,2 tonnas makulatūras. Līdzīgi rezultāti arī Ventspils pilsētai, kuru konkursā pārstāvēja 10 izglītības iestādes, pārstrādei nododot 27,3 tonnas makulatūras. Kurzemes reģions var lepoties arī ar godalgotu vietu ieguvējiem. Ventspils novada Jūrkalnes pamatskola izcīnīja 2. vietu nominācijā pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Tās audzēkņi savākuši 252.833 kg makulatūras uz vienu skolēnu. Savukārt Ventspils PII "Varavīksne" audzēkņi izcīnīja 3. vietu konkursā atbilstoši kopējam savāktam makulatūras apjomam izglītības iestādē, savācot 20,5 tonnas makulatūras. Plašāka informācija par makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv. Uzziņai: Makulatūra – nevajadzīgi papīra un kartona atkritumi – ir videi viens no nekaitīgākajiem atkritumu veidiem, kas ārējās vides apstākļu ietekmē sadalās dažu mēnešu laikā. Taču papīra ražošana no celulozes ir resursu ietilpīgs process, kura laikā tiek patērēts ievērojams elektrības un ūdens apjoms, turklāt tiek masveidā izcirsti koki – skābekļa ražotāji un ogļskābās gāzes absorbētāji. Cilvēka patēriņa apmierināšanai tiek izcirsti meži – mainās klimats un tiek ietekmētas veselu ekosistēmu dzīvotnes. Papīra pārstrāde otrreizējās izejvielās ir būtisks instruments, lai saglabātu dabas vērtības, jo jauna papīra izgatavošanai no makulatūras nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes. Pārstrādājot papīru, tiek samazinātas tādu klimata izmaiņu veicinošo gāzu kā CO2 – par 900 g./kg., N02 un SO2 emisijas gaisā, kā arī novērsta ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām.   Papildu informācija: Laima Kubliņa, „Zaļā josta” mārketinga vadītāja 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv, www.lzj.lv