A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs

A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs Kas lēni nāk, tas labi nāk! – tā šodien var teikt par plānoto Ventas un Liepājas ielas (autoceļa A9) posma rekonstrukciju Skrundā. Pēc ilgstošas būvdarbu konkursa rezultātu apstrīdēšanas š.g. 26. augustā Iepirkumu uzraudzības birojs ir pieņēmis lēmumu atļaut Skrundas novada pašvaldībai slēgt būvdarbu līgumu ar izvēlēto pretendentu SIA Saldus ceļinieks, tādējādi apliecinot, ka iesniegtās sūdzības bijušas nepamatotas, un vērienīgā tranzītielas rekonstrukcija var sākties. Kā zināms, projektu “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai pašvaldība iesniedza LR Satiksmes ministrijai jau 2012. gada sākumā un guva atbalstu. Līdz 2013. gada 2. ceturksnim tika izstrādāta visa tehniskā dokumentācija būvdarbu konkursa rīkošanai, taču būvnieku sūdzību dēļ konkursa rezultātu apstiprināšana ieilga līdz 2014. gada augustam. Neskatoties uz minētajām grūtībām, šosejas rekonstrukcija 2,071 km garumā (posmā no Ventas tilta līdz pilsētas robežai) tiks uzsākta jau šoruden. Projekta gaitā mums pazīstamais šosejas posms iegūs pilnīgi jaunu veidolu: rekonstrukcijas laikā paredzēta ceļa seguma izbūve, pazemes komunikāciju pārbūve, lietusūdens kanalizācijas izbūve, elektrotīklu pārbūve, gājēju un veloceliņu izbūve, gājēju un veloceliņu izveide, apzaļumošana, ceļa aprīkojuma uzstādīšana, ar rekonstruējamo posmu saistīto krustojumu pārbūve, kas būtiski uzlabos satiksmes drošību. Būvdarbu veicējs – SIA Saldus ceļinieks par kopējo summu EUR 3657928,83 (t.sk. PVN 21%), būvuzraudzību nodrošinās SIA Firma L4, autoruzraudzību – SIA PROJEKTS 3. Projekta kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības finansējums EUR 2349182,59, valsts budžeta dotācija EUR 117474,79 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 1246367,31. Projekts tiek īstenots LR Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajā darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, rekonstrukcijas darbu beigu termiņš – 2015. gada 31. augusts.    Teksts: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja Foto: Sandris Kuzmickis