AFS Latvija piedāvā 4 daļējas stipendijas

AFS Latvija piedāvā 4 daļējas stipendijas AFS Latvija izsludina konkursu četrām daļējām stipendijām mācībām Honkongā, Itālijā un Ungārijā 2015./2016. mācību gadā. Stipendijas apmērs ir 2000 EUR.   Pieteikšanās stipendijai līdz 9. februārim. Pašlaik ir pieejama viena daļējā stipendija uz Honkongu, viena uz Itāliju un divas uz Ungāriju.

Programmas izmaksas sedz:
• dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē;
• sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
• sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
• orientācijas nometnes viesvalstī;
• AFS darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī;
• sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
• starptautiskos ceļa izdevumus;
• ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
• ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
• mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

Stipendiju saņēmējiem jānoslēdz līgums ar „AFS Latvija” 2 nedēļu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas,  kā arī jāiemaksā daļa dalības maksas 310 EUR apjomā.
Iepazīsties ar Honkongas stipendijas konkursa NOLIKUMU. Iepazīsties ar Itālijas stipendijas konkursa NOLIKUMU. Iepazīsties ar Ungārijas stipendiju konkursa NOLIKUMU.
Programmas apraksts: — AFS programmas dalībnieka – skolēna – galvenais uzdevums un mērķis ir iemācīties adaptēties svešā vidē, iemācīties pieņemt citus cilvēkus, saprast viņu rīcības motīvus un cēloņus. Papildus šim mērķim nāk pārējie ieguvumi no programmas (valodas zināšanas, citas tautas kultūras iepazīšana, draugi, kontakti no visas pasaules, izglītība u.tml.). Dalībnieka pienākums ir censties adaptēties, iepazīt un saprast svešo.

— AFS programmas mērķis ir nodrošināt cilvēkiem pasaulē iespēju mācīties adaptēties un mācīties saprast un pieņemt citādo, tādējādi veicinot starptautisku mieru un sadraudzību starp valstīm un cilvēkiem. Organizācija to nodrošina, tehniski veicot savu pienākumu. AFS organizācijas pienākums ir atrast dalībniekam dzīvesvietu ģimenē, atrast skolu, kā arī veicināt pozitīvu pieredzi dalībniekiem, sniedzot nepieciešamo atbalstu apmaiņas programmas laikā (kontaktpersona, orientācijas nometnes).
Par visām AFS programmām plašāku informāciju meklē sadaļā "Mācies ārzemēs". Informācijas avots: http://www.afs.lv