Aicina atsaukties 8-36 mēnešus vecu bērnu vecākus

Aicina atsaukties 8-36 mēnešus vecu bērnu vecākus Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bērna valodas pētījumu centra vadītāja Anna Vulāne pagājušajā gadā kopā ar norvēģu kolēģiem sākusi plašu projektu, kura laikā tiek pētīta Latvijas bērnu valodas attīstību. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti rokasgrāmatā, kas būs pieejama vecākiem un pedagogiem. Liela daļa darba jau paveikta, bet vienā projekta daļā ļoti nepieciešama vecāku aktīva līdzdalība, aizpildot vietnē www.cdi.lamba.lv ievietoto aptauju. Cienījamie vecāki un vecvecāki! Jums taču rūp tas, kā attīstās jūsu bērna vai mazbērna valoda? Jūs vēlaties zināt, kas viņam jāprot 8, 9, 10 mēnešu, gada, divu, triju vecumā, pārliecināties, vai tas, ka bērns neizrunā kādas skaņas, ir normāli šajā vecumā, vai tomēr jāmeklē speciālista palīdzība? Lai rastu pietiekami drošas, pamatotas atbildes, nepieciešami plaši pētījumi.  Mums, Bērna valodas pētījumu centra speciālistiem, ir radusies šāda iespēja – iegūt, apkopot, izanalizēt datus par bērnu valodas attīstību 8–36 mēnešu ilgā laika posmā, ja vien jūs palīdzēsit. Šī nav kārtējā formālā aptauja. Nākamgad, kad beigsies pētījums, mēs būsim sagatavojuši rokasgrāmatu vecākiem un pedagogiem, kurā būs zinātniski pamatots izklāsts, dati, norādes, kas pamatā jāprot 8–36 mēnešus veciem bērniem (normatīvie rādītāji tiks izstrādāti katram mēnesim). Tas nozīmē, ka ikviens, ielūkojoties šajā materiālā, varēs novērtēt, vai viņa 17 mēnešus vecā bērna valodas attīstība atbilst normatīvajiem rādītājiem,  ir labāka vai sliktāka par tiem, kādas atšķirības no pieaugušo valodas ir normāla, bērna vecumam atbilstoša parādība, bet kuras liecina, ka jāpievērš lielāka uzmanība bērna valodai. Šo pētījumu varam veikt tikai ar jūsu palīdzību – mums nav iespējas klātienē stundām ilgi iztaujāt vairāk kā sešus tūkstošus vecāku un iegūt informāciju par to, ko un kā bērns saprot, saka utt. Tāpēc aicinu un lūdzu visus vecākus, vecvecākus – ja jums ir bērni vecumā no 8 līdz 16 un/vai no 17 līdz 36 mēnešiem, izbrīvējiet, lūdzu laiku  un aizpildiet testu,  kas  atrodams vietnē cdi.lamba.lv! Tas domāts latviski runājošu bērnu valodas attīstības izpētei. Sadaļā „Reģistrācija” ierakstiet savu e-pasta adresi, saņemiet piekļuves kodu,  ierakstiet to sadaļā „Autorizācija” un aizpildiet atbilstošo testu un iesniedziet sistēmā. Ja ģimenē ir vairāki bērni attiecīgajā vecumā, aizpildiet testu par katru bērnu. Ja esat saņēmuši vēstuli no PMLP un līdz šim nav bijis laika vai vēlēšanās pildīt testu, izmantojiet, lūdzu, tur norādīto kodu. Testus iespējams pildīt pa daļām, tikai saglabājiet informāciju. Jo vairāk materiāla iegūsim, jo mūsu secinājumi būs precīzāki un noderīgāki gan vecākiem, gan pedagogiem, logopēdiem, mācību līdzekļu autoriem.   Cerot uz Jūsu atsaucību – projekta zinātniskā vadītāja Anna Vulāne.