Aicina dalīties atmiņās par Skrundas Bērnu bibliotēku

Cienījamie skrundenieki! 2014. gadā Skrundas Bērnu bibliotēka atzīmēs 60 gadu jubileju. Šajā laika posmā ir nomainījušās lasītāju paaudzes, grāmatu krājumi, bibliotēkas darbinieki un arī bibliotēkas atrašanās vietas.    Pirmā Bērnu bibliotēka atradās Kalpaka ielas galā pie paša dzelzceļa (agrāk Frunzes iela). Pēc dažiem gadiem bibliotēku pārcēla uz Raiņa ielu 10. 1960. gadā bibliotēkai jau atkal bija jāpārceļas, šoreiz uz mazo namiņu Saldus ielā 8, bet no 1963. - 1968. gadam bibliotēka darbojās Saldus ielā 14. Policijas ēkā, Liepājas ielā 5, bibliotēka atradās līdz 1997. gada oktobrim, pēc tam pārcēlās uz Kultūras namu Lielajā ielā 1a. Skrundas Bērnu bibliotēkas darbinieces aicina atsaukties un dalīties atmiņās tos skrundeniekus, kuri bibliotēku apmeklējuši tālajos sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados. Atmiņas par grāmatu lasīšanu, dažādiem atgadījumiem jūsu bērnības bibliotēkās ne tikai papildinās bibliotēkas vēstures grāmatu, bet arī noderēs jubilejas pasākuma veidošanā. Ļoti ceram uz jūsu atsaucību. Atmiņu stāstus gaidīsim gan vēstulēs (Skrundas novads, Skrunda, Lielā iela 1a, Skrundas Bērnu bibliotēka, LV 3326), gan uzklausot jūsu stāstījumus. Tel. 63331309 e-pasts: skrundasbernubibl@inbox.lv   Inga Zalgaucka, Skrundas Bērnu bibliotēkas vadītāja Ligita Danenberga, Skrundas Bērnu bibliotēkas bibliotekāre