Aicina iedzīvotājus un organizācijas paust viedokli par Eiropas nākotni un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam

Aicina iedzīvotājus un organizācijas paust viedokli par Eiropas nākotni un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam

Aicinot Latvijas iedzīvotājus, organizācijas un ikvienu apdomāt un paust viedokli par to, kādā valstī vēlamies dzīvot un kādu redzam mūsu planētas un Eiropas nākotni, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam”, sagaidot viedokļus līdz š.g. 12. martam.

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar pārdomu dokumentu un savu skatījumu par to, kā Eiropas Savienība (ES) varētu īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, nodrošinot mūsu planētas ilgtspēju un iezīmējot Eiropu kā vadošo pasaules reģionu virzībā uz ilgtspējīgu ekonomiku un labāku nākotni, domājot arī par nākamajām paaudzēm. Šis pārdomu dokuments ir pamats turpmākai diskusijai par Eiropas ilgtspējīgu attīstību un nākotni pirms šogad paredzētajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un jaunās Eiropas Komisijas izraudzīšanas.

Ar nodomu veidot Eiropu kā ilgtspējīgas attīstības priekšzīmīgāko reģionu ar atbilstoši virzītu ekonomikas attīstību, dokuments piedāvā virkni priekšlikumu par to, kā ES un tās dalībvalstīm tiekties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Tostarp, domājot par visaptverošu ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un  nākamā plānošanas perioda ES politiku ietvaru, kas būtiski ietekmēs arī Latviju kā ES dalībvalsti.

Dokumentā tiek runāts par ES un pasaules mēroga ilgtspējas izaicinājumiem, nākotnē īstenojamām politikām, iniciatīvām un paradigmu (uzskatu, uztveres) maiņu ES un tās dalībvalstīs, tiek aprakstīta ES ārpolitikas un drošības politikas loma ilgtspējas īstenošanā, kā arī iezīmēti nākotnes attīstības scenāriji. Paužot viedokli, aicinām vērst uzmanību un norādīt, ja pastāv būtiski Eiropas un pasaules mēroga izaicinājumi, kas ir īpaši nozīmīgi Latvijai un nav ietverti dokumentā, kā arī kuru no nākotnes attīstības scenārijiem Latvijai būtu jāatbalsta.

Saņemtos viedokļus par pārdomu dokumentā ietvertajiem priekšlikumiem mēs izmantosim, lai gatavotu Latvijas pozīciju Eiropas Vispārējo lietu padomei, kā arī diskusijās un darbā pie Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam izstrādes. Viedokļus un priekšlikumus papildinājumiem izvērtēs PKC iniciēta konsultatīva darba grupa par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kura 2018. gada pavasarī līdzdarbojās Latvijas brīvprātīgā ziņojuma “Latvijas Ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu izstrādē.

Priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi – mara.simane@pkc.mk.gov.lv vai pa pastu, adresējot – Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, līdz š.g. 12. martam! Plašāka informācija par pārdomu dokumentu PKC mājaslapā: https://ej.uz/EU2030.

 

Papildu informācija:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

tālr.: 67082813, 26797427

e-pasts: elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

mājaslapa: www.pkc.gov.lv

twitter: @LVnakotne

FB: LVnākotne