Aicina izteikt viedokli par Kuldīgas novada mārketinga un komunikācijas stratēģiju

Aicina izteikt viedokli par Kuldīgas novada mārketinga un komunikācijas stratēģiju

Lai izveidotu spēcīgu Kuldīgas novada zīmolu, veiksmīgi uzrunātu esošos un potenciālos iedzīvotājus, investorus un tūristus, kā arī definētu rezultātu, kas novadam jāsasniedz ar plašākām mārketinga aktivitātēm, Kuldīgas novada mārketinga un sabiedrisko attiecību komanda sadarbība ar aģentūru WKND izstrādājusi zīmola un mārketinga stratēģiju, kā arī komunikācijas plānu turpmākiem pieciem gadiem.  Līdz 15. aprīlim norisinās izstrādātās Kuldīgas novada mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2024. – 2029. gadam projekta publiskā apspriešana.

Ar Kuldīgas novada Mārketinga komunikācijas stratēģiju, kas definē vienotu novada tēlu, nosaka mērķauditorijas un komunikācijas taktiku, iespējams iepazīties un savu viedokli izteikt Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē kuldigasnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Vai aizpildot anketu šeit:

Stratēģija veidota sadarbība ar aģentūras WKND stratēģisko direktoru Edgaru Pētersonu –  organizētas padziļinātas intervijas ar pašvaldības un iestāžu darbiniekiem, NVO pārstāvjiem un novada iedzīvotājiem, kopumā vairāk nekā 30 cilvēkiem. Tāpat analizēta vēsturiskā komunikācija un mārketinga materiāli, plānošanas un stratēģiskie dokumenti, novada veiktie pētījumi un publiski pieejamā nozares informācija, auditorijas, kā arī citu novadu komunikācijas dizaina, produktu un mārketinga materiāli.

Balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, organizēts darbs pie zīmola platforma izveides – pozicionējuma, vīzijas, solījuma. Tā gaitā notikušas darba sesijas Skrundā un Kuldīgā, kurā piedalījās aptuveni 50 cilvēki – diskutējot par zīmola platformu un izpētes posma secinājumiem, novada zīmola stiprajām pusēm un iespējām. Darba grupas analizējušas gan Kuldīgas novada zīmolu, gan īpašu vērību pievērsušas arī Skrundas identitātei un pilsētas lomai vienotā Kuldīgas novada stāstā.

Mārketinga komunikācijas stratēģijas mērķi ir cieši saistīti ar novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem.

  • Iedzīvotāju skaita pieaugums un pozitīvi demogrāfijas rādītāji: Kuldīgas novads ir atpazīstams kā pievilcīga vietai, kur dzīvot, strādāt un veidot ģimeni.
  • Sabiedrības pilsoniskā aktivitāte un piederība: Kuldīgas novada iedzīvotāji jūtas emocionāli piederīgi Kuldīgas novadam, lepojas ar to un aktīvi iesaistās novada attīstības veidošanā
  • Novadu visaptverošs tūrisma piedāvājums visos gadalaikos. Kuldīgas novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības pievelk tūristus visos gadalaikos, katrā novada vietā.
  • Ekonomiskā izaugsme un labklājība. Kuldīgas novads ir pievilcīga vieta investīcijām un rada atbalstošu vidi uzņēmējdarbības attīstībai

Stratēģija balstās esošajos Kuldīgas novada plānošanas dokumentos kā “Kuldīgas novada ilgtspējīgas stratēģija 2022.–2046. gadam”,  “Kuldīgas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam”, “Kuldīgas novada ilgtspējīga tūrisma stratēģija līdz 2028. gadam” u.c. Par vadmotīvu stratēģijai tiek izmantota jau iepriekš definētā Kuldīgas novada vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.

Stratēģija definē mārketinga mērķus zīmolam, nodaļām, iestādēm un novada funkcijām; definē mērķauditorijas, racionālos un emocionālos argumentus, piedāvājuma izstrādi katrai mērķauditorijai. Tāpat iezīmē rezultātus, kas novadam jāsasniedz ar plašākām mārketinga aktivitātēm, kurās ietilpst ne tikai komunikācija, bet arī pakalpojumu attīstība, mērķtiecīga iedzīvotāju izglītošana un citas aktivitātes.

Stratēģijas apspriešana notiks līdz 15. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 17. aprīli attālināti platformā ZOOM. Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot jautājumus, kā arī iesaistīties diskusijā ar izstrādes darba grupas pārstāvjiem

Par publiskās apspriešanas procesu aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļa lapā un sociālajā vietnē facebook.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 28377234 vai rakstīt e-pastā: ilze.meirupska@kuldigasnovads.lv

Ar stratēģiju aicinām iepazīties šeit: 

Mārketinga stratēģija_prezentācija

Marketinga stratēģijas dokuments