Aicina Kuldīgas novada iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā

Aicina Kuldīgas novada iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā

Jau 15. gadu visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Tās laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – Latvija kā tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. Par tās vadmotīvu šogad izvēlēts skolēnu konkursa laureātu sauklis “Celies, posies, iesaisties!”

Lielā Talka Kuldīgas novadā šogad norisināsies no 22. līdz 30 aprīlim. Aicinām Kuldīgas novada iedzīvotājus, uzņēmumu un iestāžu kolektīvus sakopt pilsētas un pagastus. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad tiks saglabāts SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkas formāts, kā arī tradicionālās daudzskaitlīgās talkas.

Ir atvērtas Lielās talkas kartes, kurās ir iespējams atzīmēt savu atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un SOLO talku. Aicinām līdz 20. aprīlim oficiāli pieteikt savas talkas vietas mājaslapā WWW.TALKAS.LV , norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņemt maisus un vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu.

Par piegružotajām sakopjamām vietām lūgums ziņot Lielās Talkas organizatorei Kuldīgā – vides speciālistei Dacei Jansonei pa tālruni 633321903, 27025423 vai e-pastā DACE.JANSONE@KULDIGA.LV, lai no 22. aprīļa varam sakopt teritorijas vecpilsētā un Ventas krastos, jo 30. aprīlī visi gaidīti Pilsētas dārzā ikgadējā pavasara palu šovā “Lido zivis Kuldīgā”. Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs var saņemt informāciju par talkas norisi pagastos.

Šogad dalīs baltus maisus, ko pēc talkas nogādās uz atkritumu poligonu. Atkritumu maisus no 19. aprīļa varēs saņemt:

  • Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1;
  • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumu” bāzē Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā;
  • Raiņa ielā 11, Skrundā vai pagastu pārvaldēs.

Lai ikvienam interesentam būtu iespēja piedalīties sakopšanas darbu talkās, SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkotājiem no 23. līdz 30 aprīlim (ieskaitot) būs iespēja saņemt savu talkas maisu “Rimi” veikalos. Lai iegūtu īpašo talkas maisu “Rimi” veikalos, jāveic pirkums veikalā par jebkuru summu – viens čeks līdzvērtīgs vienam maisam. Jāņem vērā, ka SOLO talkas maisu skaists ir ierobežots.

Par pilnajiem atkritumu maisiem obligāti jāpaziņo, lai zinātu to savākšanas vietas, tos piesakot pa tālr. 63322380, 26674543 vai pagastu pārvaldēs.

Svarīgi atcerēties, ka Lielās Talkas atkritumi nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkritumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Lielā Talka ir koplietošanas teritoriju sakopšanas pasākums katrā Latvijas pilsētā, novadā, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

#LielāTalka2022 #Espiederunakotnei #parzaluLatviju