Aicina paust viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību

Aicina paust viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību Ekonomikas ministrija veic aptauju par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju līdz 2016. gada 21. novembrim piedalīties aptaujā, paužot viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un pastāstot par savu pieredzi, izmantojot šos pakalpojumus. Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu sniegšanas uzlabojumiem. Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016. Kā liecina Konkurences padomes 2015. gada apbedīšanas pakalpojumu tirgus uzraudzības dati, 14 no 37 slimnīcām Latvijā slimnīcu teritorijās vai morgos atrodas apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju biroji. Jāņem vērā, ka izvēloties apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, klients vairumā gadījumu atrodas psiholoģiski ļoti grūtā stāvoklī. Šajā situācijā vairums klientu lēmumus pieņem ļoti ātri, paļaujoties uz pirmo informāciju par kādu konkrētu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, nesalīdzinot ne cenas, ne pakalpojuma kvalitāti. Tādējādi, izvēloties apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, tā biroja atrašanās vietai un pieejamībai (tūlītējai informācijai) ir ļoti liela nozīme. Portālā www.latvija.lv ir pieejams apbedīšanas nozares un valsts iestāžu kopīgi veidots informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā. Līdz ar to vienuviet ir pieejama visa informācija par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas, līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai. Informācijas avots: Ekonomikas ministrija