Aicina piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

Aicina piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā", kura mērķis ir attīstīt pieaugušo izglītības pieejamību. Projekta ietvaros ir plānoti vairāki starpresoru forumi par pieaugušo izglītībā aktuāliem jautājumiem. Eksperti, kuri izstrādās atbilstošus ziņojumus, ir sagatavojuši aptaujas anketas, tāpēc aicinām Jūs piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību. Pētījuma rezultāti pēc 27.03.2014. būs pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html, sadaļā Ekspertu ziņojumi.
Tā kā aptauja notiek elektroniski, informāciju par to var izsludināt mācību iestāžu mājas lapās, vai izmantot arī citus ceļus. 

Anketa institūcijām, kas saistītas ar pieaugušo izglītības īstenošanu:

Anketa jauniešiem (15-29 gadi):
Anketa pieaugušo izglītības dalībniekiem:
Anketa pieaugušo izglītotājiem (pedagogiem): Lūgums anketas aizpildīt tuvākajā laikā! Paldies! Teksts: Ingrīda Muraškovska
Izglītības un zinātnes ministrija
EK projekts "Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā"
Projekta vadītāja
67047796
ingrida.muraskovska@izm.gov.lv