Aicina piedalīties seminārā

Aicinām pieteikties uz vēl brīvajām vietām dalībai četru dienu seminārā „Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas” 2012.gada 30.-31.oktobrī un 6.-7. novembrī Skrundas arodvidusskolā, Skrundas pagastā. Seminārs paredzēts Kurzemes reģiona sociālās nozares iestāžu pārstāvjiem: sociālās aprūpes centru, bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu, citu sociālo pakalpojumu sniedzēju, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu un pašvaldību darbiniekiem.

Dalību lūdzam pieteikt līdz šī gada 24.oktobrim, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Jautājumiem par pieteikšanos semināram kontaktpersona Ilze Ārniece, mob.t. 29579488 vai e-pasts ilze.arniece@kurzemesregions.lv.

Dalība seminārā bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta dalībnieku nakšņošana Skrundas arodvidusskolā 30.oktobrī un 6. novembrī. Semināra laikā dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana vieglu uzkodu veidā. Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā.

Lūdzam pārsūtīt e-pastu arī kolēģiem un sadarbības partneriem, kurus šī semināra apmeklēšana interesē un var būt noderīga.

Pielikumā:
semināra programmas uzmetums uz 1 lapas;
pieteikuma anketas forma uz 1 lapas.
Semināru rīko Kurzemes plānošanas reģiona administrācija Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros.