Aicina piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Aicina piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus– komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus – piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību. Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” valstī kopumā plānots izveidot 522 darba vietas, tajā skaitā Kuldīgas filiālē plānots izveidot 11 darba vietas. 2014. gadā Kuldīgas un Alsungas novados izveidotas 6 darba vietas. Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju – 160 eiro(jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Darba devējam nedrīkst būt nodokļu parādu. Kā darba devējam pieteikties pasākumam? 1. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776. Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).
2. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Ar Kuldīgas filiāles atbalsta pasākuma atbildīgo personu var sazināties pa tālruni 20236897, e-pasts kuldiga@nva.gov.lv.
3. solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4. solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi.
Kāds darba devējam ieguvums? 1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas (vadot darbu 2 jauniešiem – 180 eiro, vadot darbu 1 jaunietim – 90 eiro) pirmo 3 mēnešu laikā (ja jaunietis ir ar invaliditāti, tad visa pasākuma īstenošanas laikā par 1 jaunieti 90 eiro, ja 2 jaunieši – 180 eiro);
3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu(ja nepieciešams) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;
5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA segs izdevumus līdz 711 eiro.
Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze" izlasāma NVA interneta vietnē: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776 Informācijas avots: http://www.nva.gov.lv/