Aicina pieteikt idejas mākslas darba radīšanai Kuldīgā

Aicina pieteikt idejas mākslas darba radīšanai Kuldīgā

Starptautiskais Kopienas pasūtītas mākslas institūts (International Institute of Community Commissioned Art – IICCA) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunā teātra institūts” (Latvija), “Bethlen” teātri, “Pro-Progressione” (Ungārija) un “Art Transparent” (Polija) aicina māksliniekus un mākslinieku apvienības līdz 2023. gada 4. decembrim pieteikt idejas laikmetīga mākslas darba radīšanai Kuldīgā 2024. gadā.

Mākslas darba idejai ir jābūt izstrādātai īpaši Kuldīgai ar mērķi ienest vairāk gaišuma pilsētas ikdienā, lai iedvesmotu tās iedzīvotājus rast un radīt dzīvesprieku sev un apkārtējiem. Darbam ir jābūt veltītam vai tapušam sadarbībā ar vienu vai vairākām vietējās sabiedrības grupām jeb kopienām. Mākslinieks vai mākslinieku apvienība var darboties jebkurā no mākslas žanriem – vizuālajā, audiovizuālajā, multimediju, skatuves mākslas vai starpdisciplinārā žanrā. Mākslas darba atklāšana notiks septembra sākumā Starptautiskā Jaunā teātra festivāla “Homo Novus” laikā.

Tiek meklēti mākslinieki vai mākslinieku apvienības no Latvijas vai Eiropas ar vismaz trīs gadu profesionālo pieredzi un vēlmi aptuveni 6 mēnešu laikā attīstīt inovatīvas idejas, ņemot vērā Kuldīgas kopienas intereses. Mākslinieki var pārstāvēt jebkuru mākslas veidu un žanru. Īpaši vēlamies uzsvērt mākslinieku vai kolektīvu interesi strādāt Kuldīgā, sadarbojoties ar trīs vietējām mākslas pasūtītājām.

Pieteikumus gaidīsim līdz 2023. gada 4. decembrim.

Pieteikuma anketa pieejama šeit.

Plašāka informācija par atlases kritērijiem un konkursa norisi meklējama šeit.

Eiropas Savienības finansēts projekts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. Atbalsta Latvijas Kultūras ministrija.

Plašāka informācija par pašu projektu pieejama iicca.org vai rakstot e-pastu uz santa@theatre.lv