Aicina pieteikties apmācībām „Teātris kā metode sociālās iekļaušanas veicināšanai “Tā var!” ”

Valsts aģentūra ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aicina organizāciju un institūciju pārstāvjus, kam ir interese īstenot sociālās iekļaušanas projektus, piedalīties apmācībā „Teātris kā metode ES programmas „Jaunatne darbībā” projektos sociālās iekļaušanas veicināšanai „Tā var!””. Apmācības notiks no 2012. gada 13. līdz 15. aprīlim viesu namā „Debesu bļoda”, Ogres novadā. Apmācību mērķis ir sniegt metodoloģisku atbalstu cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, un iepazīstināt ar metodi, kas ir veiksmīgi izmantojama sociāli iekļaujošā jaunatnes darbā.

Programma „Jaunatne darbībā” ir paredzēta visiem jauniešiem, un viena no programmas prioritātēm ir jaunieši ar ierobežotām iespējām. Sociālā iekļaušana ir arī viena no Latvijas nacionālās aģentūras prioritātēm, un aģentūra ir rīkojusi apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, izdevusi materiālus, tulkojusi publikācijas, popularizējusi sociālās iekļaušanas projektu pieredzi. Tomēr būtiski, lai sociālo iekļaušanu izprot un praktizē ne tikai cilvēki, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, bet jebkurš cilvēks, kas strādā ar jauniešiem.

Teātris ir instruments, kas palīdz apvienot dažādas jauniešu grupas, kopā runāt par jauniešiem un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, atklāt vēl neatklāto par sevi, iegūt drosmi un pašpārliecinātību.

Apmācību uzdevumi:
- veidot un pilnveidot dalībnieku izpratni par iekļaušanu kā būtisku kvalitātes priekšnoteikumu programmas “Jaunatne darbībā” projektos;
- iepazīstināt dalībniekus ar dažādām teātra metodēm, ko ir iespējams izmantot sociālās iekļaušanas veicināšanai darbā ar jaunatni;
- vērst īpašu fokusu uz foruma teātri kā mijiedarbības iespēju starp teātra spēlētājiem un vietējo kopienu sociālās iekļaušanas veicināšanai;
- sniegt iespēju dalībniekiem piedzīvot dažādas teātra metodes;
- identificēt iespējas izmantot teātra metodes sociālās iekļaušanas īstenošanai dažādās ES programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammās;
- veicināt sadarbības veidošanu (networking) dalībnieku starpā un iespējamu kopīgu projektu ideju attīstību.

Dalībnieku profils:
- dalībniekiem ir interese veidot sociālās iekļaušanas projektus ES programmā „Jaunatne darbībā”;
- dalībnieki vēlas izzināt dažādos veidus, kā var izmantot dažādas teātra metodes iekļaušanas projektos ES programmā “Jaunatne darbībā”;
- dalībnieki ir gatavi piedalīties apmācību kursā visu tā norises laiku.

Apmācību kursa programmas elementi:
- sociālā iekļaušana kā pieeja;
- improvizācija kā pamatprasme;
- dažādi teātra veidi, ko var izmantot darbā ar jauniešiem: Commedia dell'Arte, objektu teātris, attēlu teātris, laikrakstu teātris, ielu teātris un cirks;
- apspiesto teātra koncepts un foruma teātra izmantošanas iespējas;
- izrāde kā sabiedrības mikromodelis.

Apmācības ir bez maksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz Ogrei jāsedz dalībniekiem pašiem.

Apmācībām var pieteikties līdz 2012. gada 26. martam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē -https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGM1X0ROWkdmR0dxSWhGODZlb0V3OXc6MQ .
Kontaktinformācija:
Evija Rudzīte
ES programmu daļas vadītāja
V/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67358068
Fakss: +371 67358060
evija.rudzite@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba,
Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra