Aicina pieteikties atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS 2024”

Aicina pieteikties atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS 2024”

Līdz 2024. gada 28. martam mēs aicinām Latvijas ciemus un kopienas lauku apvidos pieteikties atpazīstamības zīmei “VIEDAIS CIEMS 2024 Viedā ciema kopiena negaida, kad pārmaiņas notiks ar viņiem, bet rīkojas!

Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem.

Pretendēt uz atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2024” ir aicināta ikviena Latvijas lauku aktīvā kopiena un ciems, aizpildot pieteikumu līdz 2024. gada 28. martam šeit – ej.uz/VIEDAISCIEMS2024. Lai iegūtu atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2024”, kopienai jābūt vienotam mērķim un nākotnes redzējumam, kopīgi jāveido un jāievieš risinājumi, kas balstīti kopienas vajadzībās un resursos, radot ilgtspējīgas sociālās, ekonomiskās vai tehnoloģiskās inovācijas, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti kopienas teritorijā.

Kopienu pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, kuru veido vides ilgtspējas, līdzdalības, mārketinga un citu jomu eksperti, kā arī praktiķi no kopienām un vietējām rīcības grupām. Atpazīstamas zīme “VIEDAIS CIEMS 2024” tiks pasniegta Latvijas Lauku foruma rīkotajā kopienu salidojumā “Kopienu persilādē” 2024. gada 28. jūnijā. Atpazīstamības zīmes ieguvēji un kandidāti kļūs par daļu no Latvijas viedo ciemu tīkla, iegūstot plašākas atpazīstamības un sadarbības iespējas, kā arī atbalstu no mentoriem savas kopienas darbības attīstībai. Ja kāda kopiena no jūsu novada iegūs šo zīmi, aicināsim jūs piedalīties, sveikt un atbalstīt savu Viedo ciemu balvu pasniegšanas ceremonijā.

Aicinām atbalstīt jūsu novada aktīvās kopienas, uzrunājot un rosinot piedalīties konkursā par Atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS 2024” iegūšanu, lai tādejādi veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošo izaicinājumu risināšanai.

Pilna informācija par atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS 2024” kritērijiem un piešķiršanas kārtību ir biedrības “Latvijas Lauku forums” mājas lapā (www.laukuforums.lv) un sociālo tīklu kontos.

Tikai sadarbībā ar jums mēs varam stiprināt mūsu lauku kopienas un veicinātu to attīstību. Vieds ciems – viedi cilvēki! Viedi cilvēki – vieda Latvija!